DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu tarafından geleneksel hale gelen ve bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan “Ulusal Kalp Yetersizliği Toplantısı” 24-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul CVK Bosphorus Otel’de düzenlenecektir.

Kalp yetersizliği alanındaki son gelişmeler ile hastalarımıza sağlayacağımız faydanın giderek arttığı bu alanda artık gelecek için daha umutluyuz. Bu yenilikleri kapsayan, kalp yetersizliği tedavilerindeki gelişmelerin, kalp yetersizliği ile beraber seyreden ritm ve kapak hastalıklarına yaklaşımların tartışıldığı, Türkiye’de kalp transplantasyonu ve mekanik destek cihazlarının kullanımının irdelendiği toplantımızda eski bilgilerimizi de gözden geçirmeyi planlıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Değerli katılımlarınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Özlem Yıldırımtürk
Türk Kardiyoloji Derneği
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
Muzaffer Değertekin
Türk Kardiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
KURULLAR


TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN MUZAFFER DEĞERTEKİN
BAŞKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL OKUYAN
BAŞKAN YARDIMCISI DURSUN ARAS
GENEL SEKRETER BÜLENT MUTLU
GENEL SEKRETER YARDIMCISI MEHMET ERTÜRK
SAYMAN ERALP TUTAR
ÜYELER FAHRİYE VATANSEVER AĞCA
  SERDAR SEVİMLİ
  CAN YÜCEL KARABAY
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
BAŞKAN ÖZLEM YILDIRIMTÜRK
ÜYELER KARTAL EMRE ASLANGER
  ZÜBEYDE BAYRAM
  ALİ KEMAL KALKAN
  HAKKI KAYA
  TANER ŞEN
BİLİMSEL PROGRAM
08:30 - 09:30 Akut Kalp Yetersizliğinde Hastane İçi Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Hakan Altay
08:30 - 08:45 Hastanede dispne ve konjesyon takibi: Neye göre ve nasıl yapalım? Zeynep Ulutaş
08:45 - 09:00 Diüretik direnci , Diüretik/akuaretik tedavilerinin yönetiminde püf noktalar Taner Şen
09:00 - 09:15 Ultrafiltrasyon, diyaliz ve yeni tedaviler
09:15 - 09:30 İnotrop ve nitrat tedavisi:Kime, neyi, hangi dozda ve ne kadar sürede verelim? Süleyman Çağan Efe
09:30 - 09:45 Açılış Oturumu
Konuşmacı: Muzaffer Değertekin, Özlem Yıldırımtürk
09:45 - 10:00 Kahve Molası
10:00 - 10:45 DEF-KY Kılavuzlarında Güncellemeler: RAAS blokajında İlk Seçenek ARNi
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin
Konuşmacı: Hakan Altay
10:45 - 11:45 Kötüleşen Kalp Yetersizliği  
Oturum Başkanları: Ahmet Çelik, Barış Kılıçaslan
10:45 - 11:00 Kötüleşen kalp yetersizlği tanımı Kadriye Memiç Sancar
11:00 - 11:15 Kötüleşen kalp yetersizliği hastasında biyobelirteçlerin kullanımı Anıl Şahin
11:15 - 11:30 Kötüleşen kalp yetersizliğinin yönetimi Marco Metra
11:30 - 11:45 Tartışma
11:45 - 12:30 Hastanızda ATTR-KM Olabilir mi?   
Oturum Başkanı: Dilek Ural
ATTR-KM’de Tanı Yolculuğu ve Tafamidis Etkililiği ve Güvenliliği Stefano Perlini
Soru & Cevap  
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Kalp Yetersizliği ve Girişimsel Tedaviler
Oturum Başkanları:
Mehmet Ertürk, Refik Erdim
13:30 - 13:45 Akut dekompanse kalp yetersizliği hastalarında koroner anjiyografi kime, ne zaman? Eyüp Avcı
13:45 - 14:00 Kalp yetersizliği hastasında farmakolojik tedaviye karşın revaskülarizasyon seçenekleri Tayfur Erdoğdu
14:00 - 14:15 Kardiyak cerrahi öncesi ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi Gizem Çabuk
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:15 Kalp Yetersizliği Tedavisinde Jardiance ile Bütünsel & Güçlü Koruma
14:30 - 14:50 Kalp yetersizliğinde güncel hastalık yönetimi, EF’den bağımsız KY tedavisinde Jardiance Serhat Sığırcı
14:50 - 15:10 Kalp yetersizliğinde klavuzlara uygun tedavinin optimizasyonu KY tedavisinde Jardiance ile Renal & Metabolik faydalar M. Birhan Yılmaz
15:10 - 15:15 Tartışma  
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:30 Update on Heart Failure Treatment   
Oturum Başkanları:
Dilek Ural, Özlem Yıldırımtürk
15:30 - 15:55 Heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction Scott David Solomon
15:55 - 16:15 Muthiah Vaduganathan
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:15 Kardiyojenik Şok Yönetimi
Oturum Başkanları:
Ahmet Temizhan, Nihal Özdemir
16:30 - 16:45 Kardiyojenik şok tanımı ve evrelerinin tanımlanması Arda Güler
16:45 - 17:00 Kardiyojenik şokta farmakolojik tedavinin yeri Senem Has Hasırcı
17:00 - 17:15 Mekanik destek sistemlerinin kime, ne zaman kullanalım? Cem Doğan
17:15 – 17:30 Kahve Molası
17:30 - 18:45 Kanser İlişkili Kalp Yetersizliğini kılavuz Eşliğinde Tartışıyoruz
Oturum Başkanları:
Hülya Çiçekçioğlu, Demet Menekşe Gerede Uludağ
17:30 - 17:45 Hangi hastalar kalp yetersizliği için risk altında? (Tedavi öncesi değerlendirme) Uğur Nadir Karakulak
17:45- 18:00 Nasıl tanı koyalım? Nafia İnan Kardelen Ohtaroğlu Tokdil
18:00 - 18:15 Kalp yetersizliği gelişti, nasıl takip ve tedavi edeceğiz? Selda Murat
18:15 - 18:30 Tartışma
08:30 - 09:30 Sözel Bildiri Oturumu 1
09:45 - 10:00 Kahve Molası
10:00 - 10:45 Sözel Bildiri Oturumu 2
10:45 - 11:45 Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Yönetimi// Hemşirelik Oturumu
Oturum Başkanları: Vesile Ünver, Aycan Esen Zencirci
10:45 - 11:00 Kalp yetersizliği hastalarında temel hasta değerlendirmesi Dilek Deniz Kınalı
11:00 - 11:15 Kalp yetersizliği hastalarında semptom yönetimi Gülşah Çamcı
11:15 - 11:30 Kalp yetersizliği hastalarında farmakolojik tedavi Sevda Türen
11:30 - 11:45 Kalp transplantasyonu sürecinde hemşirelik yönetimi Semra Ağustos
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 Kardiyak Resenkronizasyon Kursu
Oturum Başkanları: Serkan Topaloğlu, Mehmet Cansel
13:30 - 13:50 CRT-D implantasyon teknikleri Barış Güngör
13:50 - 14:10 CRT-D programlanması Oğuzhan Ekrem Turan
14:10 - 14:30 CRT-D implantasyonu sonrası gelişen problemler ve çözümleri Kubilay Erselcan
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:30 Sözel Bildiri Oturumu 3
16:30 - 17:15 Egzersiz kursu
Oturum Başkanları: Mustafa Yıldız, Mehmet Uzun
16:30 - 16:45 Kardiyopulmoner egzersiz testi nedir? Nasıl yapılır? Deniz Aytekin
16:45 - 17:00 Kardiyopulmoner egzersiz testinde elde edilen veriler nasıl yorumlanır? Rezzan Deniz Acar
17:00 - 17:15 Kalp yetersizliği ve kardiyopulmoner egzersiz testi Emre Aslanger
17:15 – 17:30 Kahve Molası
17:30 - 18:45 Sözel Bildiri Oturumu 4
08:30 - 09:30 Kalp Yetersizliğindeki Cihaz Tedavilerinde Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanları: Dursun Aras
08:30 - 08:45 Kalp yetersizliğinde ventriküler aritmilere yaklaşım ve ICD Kıvanç Yalın
08:45 - 09:00 Kalp yetersizliğinde sol dal pacing ve CRT- kime, ne zaman ? Ayşegül Ekizler
09:00 - 09:15 Tüm kalp yetersizliği hastalarına atriyal fibrilasyon ablasyonu yapalım mı? Duhan Fatih Bayrak
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Kahve Molası
09:45 – 10:30 Hiperkalemide Sürdürülebilir Potasyum Kontrolünün Yolu
Oturum Başkanı: Hakan Altay
Konuşmacılar: Hakan Altay, Hakkı Kaya
10:30 - 11:30 Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği  
Oturum Başkanları: Bülent Mutlu, Özlem Yıldırımtürk
10:30 - 10:45 KY tedavisinde fenotip odaklı tedavi ve hızlı titrasyon modellerine bakış Nihan Kahya Eren
10:45 - 11:00 DEF-KY tedavisinde kötüleşen renal yetersizlik ve hiperkalemi Selahattin Türen
11:00 - 11:15 DEF-KY hastasında sekonder MY'ye yaklaşım. Petar Seferovic
11:15 - 11:30 Tartışma
11:30 – 11:45 Kahve Molası
11:45 - 12:30 Oneptus’un Gücüne 7 Yıldır Kalpten Güven
Oturum Başkanı: Ahmet Temizhan
11:45 - 12:05 Veysel Oktay
12:05 - 12:25 Emir Karaçağlar
12:25 - 12:30 Tartışma  
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Sağ Kalp Yetersizliğine Yaklaşım
Oturum Başkanları: Fahriye Vatansever Ağca, Gamze Babür Güler
13:30 - 13:45 Sağ kalp yetersizliği tanısını nasıl koyalım? (Görüntüleme-İnvaziv) Zübeyde Bayram
13:45 - 14:00 Sağ kalp yetersizliğinde farmakolojik tedaviler Oğuzhan Birdal
14:00 - 14:15 Sağ kalp yetersizliğinde girişimsel tedaviler Ali Kemal Kalkan
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 – 15:15 Kararın Fark Yaratsın: Kalp Yetersizliği Tedavisinde Forziga
Oturum Başkanları: Ahmet Temizhan
Konuşmacılar: Ahmet Temizhan, Taner Şen
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:30 İleri Kalp Yetersizliği Hastalarında Tedavi Seçenekleri
Oturum Başkanları: Serap Aykut Aka, Sanem Nalbantgil
15:30 – 15:45 İleri kalp yetersizliği tanımı, hangi hastayı ne zaman ileri kalp merkezine yönlendirelim? Özlem Yıldırımtürk
15:45 - 16:00 İleri kalp yetersizliği olan hastalarda uzun süreli mekanik destek cihazları
16:00 - 16:15 Kalp nakli; kime, ne zaman? Ümit Kervan
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:15 Kalp Yetersizliğinde Natriüretik Peptid Kılavuzluğu: Risk faktörü Olan Hastalarda ve Kötüleşen Hassas Dönemde Uygulama Stratejileri
Oturum Başkanları: Ahmet Çelik
Konuşmacı: Ali Kemal Kalkan
17:15 - 17:30 Kahve Molası
17:30 - 18:30 Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği
Oturum Başkanları: M.Birhan Yılmaz, Murat Sünbül
17:30 - 17:45 Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde tanısal algoritmalar Hakkı Kaya
17:45 - 18:00 Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde özel tanılar (amiloidoz vs) Duygu İnan
18:00 - 18:15 Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde uygun tedavi İnci Tuğçe Çöllüoğlu
18:15 - 18:30 Tartışma
08:30 - 09:30 Kalp Yetersizliğinde Kateterizasyon Kursu
Oturum Başkanları: Şerafettin Demir, Halil Ataş
08:30 - 08:50 Kalp kateterizasyon tekniği Çağlar Emre Çağlayan
08:50 - 09:10 Kalp kateterizasyonunda yardımcı ek tetkikler Burcu Aggül
09:10 - 09:30 Elde edilen verilerin yorumlanması Emre Demir
09:30 - 09:45 Kahve Molası
10:30 - 11:30 En İyi Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Barış Kılıçaslan, Atilla Bitigen
11:30 - 11:45 Kahve Molası
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu> %40 Olan Kalp Yetersizliği Kılavuzundan Günlük Pratiğe
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Yeşim Akın
13:30 - 13:45 Nörohormonal blokajın ötesindeki kanıtlar Hakan Güneş
13:45 - 14:00 Önerileri klinik pratiğe nasıl taşıyacağız Yasemin Kılavuz Doğan
14:00 - 14:15 SVEF sınıflama değerlerine (trajectories) göre tedavi Belma Kalaycı
14:15 - 14:30 Tartışma
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:30 Kalp Yetersizliği Hastaları İçin Teknoloji
Oturum Başkanları: Ali Serdar Fak, Tarık Kıvrak
15:30 - 15:45 Kalp yetersizliği hastalarında teletıp uygulamaları Ufuk İyigün
15:45 - 16:00 Yapay zeka ile kalp yetersizliğini gelişmeden ve hasta kötüleşmeden öngörmek Serdar Bozyel
16:00 - 16:15 Kalp yetersizliği hastalarında yapay zeka ile risk değerlendirmesi ve tedavi
16:15 - 16:30 Tartışma
17:15 - 17:30 Kahve Molası
17:30 - 18:30 Kalp Yetersizliğinde Egzersiz Testleri// Hemşirelik Oturumu
Oturum Başkanları: Emre Aslanger, Ercan Karabey
17:30 - 17:45 Kalp yetersizliğinde rehabilitasyon hemşireliği Nazime Karadamar
17:45 - 18:00 Kalp yetersizliği olan hastalarda egzersiz testleri Burçin Daşdan
18:00 - 18:15 Kalp yetersizliği olan hastaların evde bakımında hemşirelik Dilek Sezgin
18:15 - 18:30 Kalp yetersizliğinde ev, telefon ve internet temelli takip ve rehabilitasyon Ferda Özsüle
18:30 – 19:00 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Konuşmacı: Zübeyde Bayram
KAYIT & KONAKLAMA


KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 01 Mart 2024 ve ÖNCESİ 01 Mart 2024, SONRASI
TKD ÜYESİ UZMAN 8.500 TL 10.000 TL
DİĞER HEKİMLER 9.500 TL 11.000 TL
ASİSTAN 7.500 TL 9.000 TL
HEMŞİRE / TEKNİKER 7.500 TL 9.000 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ 9.500 TL 11.000 TL
 • Yukarıdaki kayıt ücretlerine %20 KDV ilave edilecektir.
 • Tüm katılımcı ve firma temsilcilerinin kayıt olması zorunlu olup yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine; bilimsel toplantılara katılma, sertifika, özet kitabı, sergi alanına giriş dahildir.
 • Tüm kayıtlar ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirmasyonu için lütfen ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-posta yoluyla iletiniz.
 • İndirimli kayıt ücretlerinden faydalanabilmek için, 01 Mart 2024 tarihinden önce kayıt ücretlerinin kongre hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Global Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
TOPLANTI PAKETİ 10.000 TL
 • Toplantı paketine 1 kişi için 24 ve 25 Mayıs 2024 günlerinde alınacak öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.
 • 2 günlük toplantı paketi tüm katılımcılar için geçerlidir. Toplantı paketinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kongre öncesinde tamamlanmasını önemle rica ederiz.
 • Yukarıdaki kayıt ücretlerine %20 KDV ilave edilecektir.

İptal Koşulları

 • Tüm iadeler yazılı olarak Global Turizm’ e bildirildiği takdirde geçerli olacaktır.
 • 01 Mart 2024 tarihine kadar bildirildiği takdirde %50 si iade edilecektir.
 • 01 Mart 2024 tarihinden sonra bildirildiği takdirde iade yapılmayacaktır.
 • Tüm iadeler kongre bitiminden bir ay sonra gerçekleştirilecektir.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI Türk Kardiyoloji Derneği İktisadi İşletmesi
BANKA ADI VE ŞUBESİ Akbank - Şişli Şubesi
ŞUBE KODU 0054
TL IBAN NUMARASI TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

CVK PARK BOSPHORUS OTEL 1 Mart 2024 VE ÖNCESİ 1 Mart 2024, SONRASI
2 GECELİK PAKET 867 EURO 969 EURO
 • 2 gecelik paket fiyatlar 24 Mayıs giriş- 26 Mayıs çıkış tarihlerini kapsamaktadır.
 • Konaklama ücretlerine %10 KDV ilave edilecektir.
 • Yukarıdaki fiyatlara %2 Şehir vergisi eklenmiştir.
 • Toplantı öncesinde tüm konaklama bedelinin aşağıda belirtilen Global Turizm hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 • Global Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
 • 01 Mart 2024 tarihine kadar bildirildiği takdirde %50 si iade edilecektir.
 • 01 Mart 2024 tarihinden sonra bildirildiği takdirde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler toplantı bitiminden bir ay sonra gerçekleştirilecektir.

GLOBAL TURİZM HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI Global Turizm Org. Hiz. San. Tic. A.ş
BANKA ADI VE ŞUBESİ FİNANSBANK TOPKAPI
ŞUBE KODU 1055
IBAN (TL) TR36 0011 1000 0000 0065 7416 10 - TL
IBAN (EUR) TR33 0011 1000 0000 0065 0908 91 – EUR
BİLDİRİ/OLGU GÖNDERİMİBildiri Son Gönderim Tarihi: 21 Nisan 2024
GENEL BİLGİLER


TOPLANTI TARİHİ
24-25 Mayıs 2024

TOPLANTI YERİ
CVK Park Bosphorus Otel, İstanbul

TOPLANTI WEB SİTESİ
Toplantı web sitesi https://kalpyetersizligi2024.tkd.org.tr/ üzerinden toplantıyla ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

DAVET MEKTUBU
Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

YAKA KARTI
Tüm katılımcılar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Toplantı süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

KATILIM SERTİFİKASI
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

STANT ALANLARI
Toplantı süresince ilaç, tıbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte toplantı kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

HAVALİMANI TRANSFERİ
Uçak bileti bilgileri Organizasyon Sekretaryası’na bildiren katılımcıların toplu Havalimanı-Otel veya Otel-Havalimanı arası transferleri tek yön 1.875,00 TL + KDV olmak üzere organize edilecektir. Özel transfer talepleriniz için [email protected] adresinden Organizasyon Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz.

İLETİŞİM


Nish İstanbul A Blok Kat:8 NO:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yeni Bosna, Bahçelievler / 34196 / İstanbul
+90 212 221 17 30 - +90 212 221 17 38
+90 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETARYASI
Global Turizm ve Organizasyon
Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 112 Kadıköy-İstanbul
0(212) 282 92 32
[email protected]
www.globalturizm.com.tr